ساعت در ایروان: 11:07,   22 مه 2024

ایجاد پست وابسته نظامی در سفارت جمهوری ارمنستان در بریتانیا

ایجاد پست وابسته نظامی در سفارت جمهوری ارمنستان در بریتانیا

تاریخ گزارش: 17 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 29 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 21:07

ایروان، 17 آوریل، به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس":  به نقل از سایت الکترونیک مدیریت دولت جمهوری ارمنستان، پیروی حکم 17 آوریل نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان، سمت وابسته نظامی در سفارت جمهوری ارمنستان در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ایجاد شده است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:[email protected]