ساعت در ایروان: 11:07,   22 مه 2024

پسکوف آغاز روند خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ کوهستانی را تایید کرد

پسکوف آغاز روند خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ کوهستانی را  تایید کرد

تاریخ گزارش: 17 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 29 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 13:56

ایروان، 17 آوریل، آرمِن پرِس:  دیمیتری پسکوف؛ دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور فدراسیون روسیه تایید کرد که روند خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ کوهستانی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از ریانووستی سخنان پسکوف این خبر را تایید کرده و  به خبرنگاران گفت که واقعاً این خبر کاملاً درست است و روند خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ کوهستانی آغاز شده است.

پینوشت: پیشتر رسانه های آذربایجان درباره آغاز خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ کوهستانی خبر داده بودند.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:[email protected]