ساعت در ایروان: 11:07,   28 مه 2024

عدم مرز مشترک جمهوری ارمنستان با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشکل اصلی ادغام ارمنستان در بازار مشترک برق است.

 عدم مرز مشترک جمهوری ارمنستان با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشکل اصلی ادغام 
ارمنستان در بازار مشترک برق است.

تاریخ گزارش: 11 مارس سال 2024 میلادی برابر با 21 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:13:36

ایروان، 11 مارس، آرمِن پرِس: هاکُوب واردانیان؛ معاون وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان در راستای  نشست کمیته دائمی ادغام منطقه‌ای و اوراسیایی مجلس ملی جمهوری ارمنستان اعلام کرد که ادغام ارمنستان در بازار مشترک برق اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یک مشکل دشوار می داند.

به گفتۀ وی: "موضوع بازار مشترک برق اتحادیه اقتصادی اوراسیا از یک طرف برای ارمنستان آسان است، اما از طرف دیگر امری بسیار دشوار می باشد. ما در بسیاری از مسائل با کنسانسوس رأی می دهیم، مثلاً مسائل مربوط به تنظیم رژیم برای ما پیچیده ترین است چون که ارمنستان به دلیل نداشتن مرز مشترک با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هیچ ارتباطی با این بخش ندارد. اجرای قراردادهای روسیه-گرجستان و گرجستان-ارمنستان برای ما حائز اهمیت زیادی است و باید گفت که اختلافات اصلی ما هم مرتبط به همین قسمت از همکاری ها می باشد.

صرفاً به همین دلیل که ما مرز مشترکی با هیچ کدام از کشورهای بازار مشترک برق اتحادیه اقتصادی اوراسیا نداریم من خوشبین نیستم که پس از راه اندازی بازار مشترک برق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارمنستان بتواند به طور کامل در این بازار ادغام شود."
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:[email protected]