ساعت در ایروان: 11:07,   28 مه 2024

طی سال های 2018-2023 میلادی طرح های مختلفی به مبلغ 223 میلیون دلار در استان لری در اجرا شده است.

 طی سال های 2018-2023 میلادی طرح های مختلفی به مبلغ 223 میلیون دلار در استان لری در 
اجرا شده است.

تاریخ گزارش: 30 ژانویه سال 2024 میلادی برابر با 10 بهمن 1402 شمسی

ساعت گزارش:10:50

ایروان، 30  ژانویه، آرمِن پرِس: در استان لری ارمنستان طی سال های 2018-2023 میلادی طرح های مختلف در مجموع به مبلغ 90 میلیارد و 299 میلیون درام (حدود 223 میلیون دلار) اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از پیام سایت دولت جمهوری ارمنستان، طی سال‌های 2018-2023 میلادی  377 کیلومتر راه، 286 کیلومتر سیستم روشنایی، 39 کیلومتر شبکه گازرسانی، 311.5 کیلومتر شبکه آب‌رسانی، 7 مهدکودک، 7 مدرسه در استان لری جمهوری ارمنستان احداث، کلنگ زنی و تعمیر شده است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:[email protected]