ساعت در ایروان: 11:07,   14 آوریل 2024

دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان برای یک سفر کاری عازم آمریکا می شود

دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان برای یک سفر کاری عازم آمریکا می شود

دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان برای یک سفر کاری عازم آمریکا می شود

 تاریخ گزارش: 1  دسامبر سال 2023 میلادی برابر با 10 آذر 1402 شمسی

ساعت گزارش: 12:23

ایروان، 1  دسامبر آرمِن ­پرِس:   آرمن گریگوریان؛ دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان، در تاریخ 2 دسامبر سال جاری میلادی برابر 11 آذر شمسی برای یک سفر کاری عازم واشنگتن؛ پایتخت ایالات متحده آمریکا می شود.

 به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس":  به نقل از بیانیه مطبوعاتی دفتر شورای امنیت جمهوری ارمنستان، در چارچوب این سفر درباره دستور کار توسعه روابط دوجانبه جمهوری ارمنستان و آمریکا ملاقت­های و گفتگوهای صورت خواهد گرفت.
youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:[email protected]